DRL - дневни светлини

Комплект светлини за автомобила, които не покачват разхода на гориво както стандартните. DRL модули за автоматично включване на светлините при запалване на двигателя с цел избягване на глоби при забравяне на включването им от водача.