Уреди против насекоми

Уреди против комари!
Ултразвукови уреди, които прогонват насекомите благодарение на високочестотни звукови вълни. Технологията е съвременна и ефективна.
UV лампи против комари.